Menu Zamknij

XXXI powstania KSM Semper Fidelis 25.02.2018

Z okazji 31. rocznicy powołania Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni została odprawiona 25 lutego 2018 r. uroczysta Msza św. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Zbigniew Zieliński. Koncelebransami byli: gospodarz uroczystości o. Eugeniusz Leśniak, Archidiecezjalny Duszpasterz KSM „Semper Fidelis” ks. kan. Zdzisław Róż oraz kapelani grup parafialnych.

We Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za 31 lat istnienia Służby i za wszystkich, którzy tę Służbę wzbogacają. Modliliśmy się za dusze śp. abp. Tadeusza Gocłowskiego, założyciela Służby, księży prałatów śp. Andrzeja Rurarza i śp. Brunona Kędziorskiego, którzy przez wiele lat sprawowali duchową opiekę nad Służbą, kapelanów i moderatorów grup parafialnych oraz szeregowych członków.

We Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych Gdyni i Sopotu. Uroczystość uświetniały liczne poczty sztandarowe.

Eucharystię św. poprzedziła procedura przyjęcia nowych członków KSM i złożenie przez nich ślubowania. Po tym fragmencie uroczystości został po raz pierwszy odśpiewany Hymn KSM.

Świętowanie 31. rocznicy powołania służby, najpierw papieskiej, porządkowej, a po dwóch latach jako duszpasterstwa Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” to okazja do sięgnięcia do zródeł tego wydarzenia i uświadomienia sobie czym dla nas było to Duszpasterstwo i czym jest dla nas obecnie. Mówił o tym szeroko w swojej homilii ks. bp Zbigniew Zieliński, który przez wiele lat był Archidiecezjalnym Duszpasterzem KSM.

To w pamiętnym roku 1987 bracia na Boskie wezwanie odpowiedzieli jak Abraham: „oto jestem”. Również w następnych latach i obecnie, wielu powołanych braci odpowiedziało tak samo. Bracia ci byli świadomi zadań jakie stoją przed KSM, „które z jednej strony wiążą się z posługą przy różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się w Kościele, w Archidiecezji, ale z drugiej strony są okazją do jeszcze większego uświadomienia sobie jak wielką wartością jest podejmowanie zadań na gruncie osobistej, rozwijającej się i pogłębionej wiary.”

Ks. Biskup mówił dalej: „Dzisiaj, w 31. rocznicę powołania KSM, odwołujemy się do różnych wydarzeń, które stanowią naszą tożsamość. Wspominamy to wszystko co wypełniło 31 lat istnienia niezwykłej, bogatej i chlubnej historii naszej formacji duszpasterskiej. Wśród nich z pewnością, niepodważalnie na na pierwszym miejscu, są obie papieskie pielgrzymki: ta z 1987 roku i ta z roku 1999. To właśnie te wydarzenia stanowią jakieś zwieńczenie, inspiracje, ale też i korzenie naszego duszpasterstwa i do nich ciągle się odwołujemy. Naszą osobistą formację duszpasterską, nasz rozwój wiary, nasze wzrastanie w cnotach budujemy na jeszcze mocniejszym i bardziej systematycznym pogłębianiu tego, co stanowi spuściznę tych papieskich pielgrzymek”.

W zakończeniu swojej homilii ks. Biskup przywołał słowa św. Pawła z listu do Rzymian (Rz 14, 7-12): „Nikt z nas nie żyje dla siebie…”. Jako wspólnota braci KSM podejmujemy wezwania nie tylko dla siebie samych. Nasza formacja jest nastawiona na służbę Kościołowi, drugiemu człowiekowi, siostrom i braciom w Kościele. Słowa św. Pawła zobowiązują nas do odpowiedzialności za przekazanie następnym pokoleniom tego co zaczerpnęliśmy z wydarzeń, do których się odwołujemy, z dziedzictwa, które otrzymaliśmy. „Tym dziedzictwem jest również to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców w duchu wiary, w której wychowaliśmy się, od wspólnot parafialnych, które nauczyły nas kochać Kościół i odkrywać wartość wiary”.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym: Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi KSM, Archidiecezjalnej Radzie KSM, kapelanom grup parafialnych, o. Eugeniuszowi, wspólnotom parafialnym KSM oraz dziełom, które będą w tym roku podejmowane. Przekazał również pozdrowienia od ks. abp. Leszka Sławoja Głódzia, Metropolity Gdańskiego.