Wydarzenia

XXV LAT PAPIESKIEJ SŁUŻBY

19 lutego 2012r.

XXV LAT PAPIESKIEJ SŁUŻBY
Tytuł niniejszego artykułu został przejęty ze wspomnień ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego zamieszczonych w Jubileuszowym Biuletynie Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej. Dwa wyrazy „Papieska Służba” w pełni wyrażają zarówno okoliczności jej powołania (wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na Wybrzeżu) jak i cel, nie tylko doraźny (zabezpieczenie ładu i bezpieczeństwa rzeszom pielgrzymów przybyłym na spotkanie z Ojcem Świętym), ale również perspektywiczny, w wymiarze apostolstwa ludzi świeckich. „służyć papieżowi” jest synonimem słów „służyć Kościołowi”. Minione 25 lat zdecydowanie świadczą, że KSM „Semper Fidelis”, wierna złożonym przyrzeczeniom, oba cele wypełniła. Słowa „Jubileusz Służby” przywołują z pamięci obrazy i zdarzenia z czasu jej narodzin. Ks. abp Tadeusz Gocłowski w Jubileuszowym Biuletynie wspomina: „Fenomenem stała się Kościelna Służba Mężczyzn. Łatwo było ją powołać dekretem biskupa gdańskiego. Ale nie wyobrażałem sobie, znając przecież to społeczeństwo, że reakcja na tę inicjatywę Kościoła Lokalnego będzie tak fantastyczna. Przeszło dziesięć tysięcy mężczyzn zgłosiło się poprzez parafie, do tej papieskiej armii. Zdumiewały się ówczesne władze. A myśmy byli dumni z tego, że mamy swoją Służbę, na której można było w pełni się oprzeć i która gwarantowała zachowanie porządku”. I dalej: „Do rangi niezapomnianego wydarzenia wyrosła Eucharystia w Bazylice Mariackiej, w której uczestniczyło przeszło dziesięć tysięcy mężczyzn, którzy jednym gromkim głosem recytowali teksty liturgiczne, a nade wszystko śpiewali potężnym zjednoczonym chórem, który wstrząsnął murami ogromnej Bazyliki Mariackiej”.

Ukoronowaniem obchodów 25-lecia Służby była dziękczynna Msza święta odprawiona 19 lutego w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Mszę świętą odprawił abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański w koncelebrze z ks. infułatem Stanisławem Ziębą, ks. prałatem Zbigniewem Zielińskim, Archidiecezjalnym Duszpasterzem KSM oraz kapłanami reprezentującymi wspólnoty parafialne KSM. Parafię św. Brata Alberta reprezentował proboszcz ks. kanonik Grzegorz Stolczyk.

Na wstępie uroczystości brat Ryszard Bednarczyk, Archidiecezjalny Moderator KSM, przypominając cel powołania Służby i początki jej działalności, powiedział: „W tej służbie Bogu i Kościołowi trwamy do dziś, co jest dla nas powodem wielkiej radości i zaszczytu. Przez te wszystkie lata staraliśmy się zawsze i wszędzie, czyli semper fidelis, stać na straży Kościoła i odważnie wyznawać swoją wiarę”. Brat Ryszard podziękował w imieniu całej wspólnoty KSM kapelanom, Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi ks. prałatowi Zbigniewowi Zielińskiemu, ks. abp. seniorowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi, Metropolicie Gdańskiemu za duchowe przewodnictwo i umożliwienie działania na niwie Kościoła Gdańskiego. Ks. Metropolicie podziękował za udzielone Służbie błogosławieństwo oraz uhonorowanie wielu braci zaszczytnymi wyróżnieniami.

Przed rozpoczęciem Eucharystii świętej ks. abp poświęcił już trzydziesty siódmy sztandar najmłodszej w Archidiecezji wspólnoty KSM powołanej w parafii pod wezwaniem św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz wbił jubileuszowy gwóźdź na drzewcu najstarszego sztandaru należącego do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Ważnym momentem uroczystości było przyjęcie do KSM trzydziestu dwóch nowych członków, złożenie przez nich przyrzeczenia oraz odnowienie przyrzeczeń przez zgromadzoną wspólnotę KSM. Ks. abp poprosił Archidiecezjalnego Duszpasterza KSM, ks. prałata Zbigniewa Zielińskiego o wygłoszenie homilii.

Nawiązując do wydarzeń związanych z wizytą Ojca Świętego w 1987 roku ks. Prałat porównał je z wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat opisanym w Ewangelii św. Marka (Mk 2, 13) kiedy to świadkowie cudu uzdrowienia paralityka mówili: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”. I dalej ks. Prałat mówił: „ Był to szczególny dar Opatrzności, nie tylko pielgrzymka Jana Pawła II na Wybrzeże, ale i możliwość uczestniczenia w przygotowaniach i przebiegu tej pielgrzymki ..... Myślimy o tej chwili, która powołała do istnienia Kościelną Służbę Mężczyzn „Semper Fidelis” przed 25 laty, myślimy o tym momencie, w którym mądrość naszych poprzedników zadecydowała o przeobrażeniu Porządkowej Służby w regularne do dziś działające duszpasterstwo Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”. Z nim w szczególny sposób związana była postać ks. prałata Brunona Kędziorskiego. To On przez największą ilość lat wiernie duszpasterzował braciom z KSM. To wydarzenie zaowocowało wieloma chwilami niezapomnianymi, które wywarły wpływ nie tylko na braci i ich rodziny, ale także na Archidiecezję Gdańską”. Ks. Prałat mówił dalej o wydarzeniach, które obok pielgrzymek papieskich, wypełniały życie KSM. Najważniejsze to: pielgrzymki do różnych sanktuariów, rekolekcje wielkopostne, Drogi Krzyżowe i Msze święte rocznicowe i comiesięczne. Dziękujemy dzisiaj Bogu „za 25 lat istnienia, za wydarzenia, które złożyły się na ten czas, za to wszystko co sprawiło, że dziś jesteśmy tutaj trwając w Chrystusie, za te dzieła, które się zrodziły w łonie KSM i tę radość i możliwość bycia w Kościele, który – jak nam właśnie Kościół przypomina – w tym roku, jest naszym Domem ..... Domem, w którym można znaleźć ciepło wiary, siłę płynącą z jedności z Chrystusem. Na te trudne i niełatwe czasy chciejmy w tym Kościele, jako że do tego powołani jesteśmy, jeszcze bardziej odnaleźć swój Dom. I pamiętajmy, że tyle nauczymy innych w Kościele odczytywać Dom, ile wpierw sami w tym Kościele Domu znajdziemy, ile tego Domu w Kościele utrwalimy swoją wiernością Chrystusowi, codzienną postawą świadczoną wobec naszych wspólnot parafialnych”. Ks. Prałat wyraził radość z powołania nowej wspólnoty KSM w parafii pod wezwaniem św. Teresy Benedykty od Krzyża. „Jesteśmy wdzięczni Bogu, że obdarza nas rokrocznie nowymi powołaniami i że możemy cieszyć się braćmi, którzy zasilają nasze szeregi i przyczyniają się do wypełniania tej misji, nam 25 lat temu powierzonej”.

Po zakończeniu Eucharystii ks. Prałat odczytał treść błogosławieństwa jakiego udzielił Ojciec Święty Benedykt XVI naszej Służbie:

 „Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Kościelnej Służbie Mężczyzn Archidiecezji Gdańskiej z okazji 25 rocznicy służby Kościołowi Gdańskiemu wzywając obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej”.

Na prośbę abp. Sławoja Leszka Głódzia indywidualne błogosławieństwa Ojca Świętego otrzymali następujący księża: ks. prałat Stanisław Dułak, ks. Tadeusz Chajewski, ks. Bogumił Nowakowski oraz bracia: Ryszard Bednarczyk, Eugeniusz Szulc, Bogdan Budrewicz, Tadeusz Załęski, Tadeusz Moczadło, Zygfryd Biernat, Kazimierz Uhlemberg, Bohdan Zaleski. W imieniu całej wspólnoty KSM ks. Prałat podziękował ks. Arcybiskupowi za sprawowanie Eucharystii świętej i złożył życzenia z okazji 21 rocznicy sakry biskupiej, która przypada 23 lutego.

 Błogosławieństwo Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

W jubileuszowym roku XXV lecia istnienia
Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej
wyrażam wdzięczność wszystkim Braciom za świadectwo życia apostolskiego
i zaangażowanie w środowisku parafii i naszej Archidiecezji.

Dziękując za Waszą wierność Kościołowi z serca Wam błogosławię na dalsze owocne lata.

+Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański
Gdańsk, luty 2012

Wydarzenia

» 35 lat w służbie Bogu i Kościołowi Gdańskiemu

» Pożegnanie brata KSM Tadeusza Gowkielewicza

» XVIII Droga Krzyżowa brzegiem morza w Gdyni

» XXII dni skupienia

» XXXIII rocznica powołania K.S.M.

» Pożegnanie Brata Ryszarda

» XXXII rocznica powołania KSM Semper Fidelis

» Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha

» 10. rocznica ingresu ks. abp. Leszka Sławoja Głódzia do Archikatedry Oliwskiej

» XXXI rocznica powołania KSM Semper Fidelis

» XX Rekolekcje Wielkopostne

» Dziesiąta rocznica śmierci księdza prałata Brunona Kdziorskiego

» Konsekracja kościoła św. Brata Alberta na Przymorzu

» Święto patronalne Archidiecezji Gdańskiej (2017)

» 25-lecie Archidiecezji Gdańskiej

» XIX Rekolekcje Wielkopostne Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis"

» XXX lat apostolstwa Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis"

» Gdańskie dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży

» Uroczystości pogrzebowe Inki i Zagończyka

» Pożegnanie Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego

» XXVII pielgrzymka do Świętego Wojciecha

» XXIX lat w służbie Bogu i Kościołowi Gdańskiemu

» XVIII Rekolekcje Wielkopostne KSM Semper Fidelis

» Święcenia biskupie

» Błogosławieństwo nowych ołtarzy i drogi krzyżowej w parafii św. Brata Alberta

» XXVI Pielgrzymka do Świętego Wojciecha

» XXIV Droga Krzyzowa na Kalwarii Wejherowskiej

» 28 lat w służbie Bogu i Kościołowi Gdańskiemu

» Siódma rocznica śmierci ks. prałata Brunona Kędziorskiego

» Pikary Śląskie 2014

» Przed Świętem Paschy 2014

» Pożegnanie brata Zygfryda

» XVII Rekolekcje Wielkopostne w Straszynie

» XXVII rocznica powołania KSM "Semper Fidelis"

» Dla Kościoła, dla ludzkości

» Szósta rocznica śmierci ks. prałata Brunona Kędzioeskiego

» Sianowo 2013

» Licheń 2013

» Piekary Śląskie 2013

» XXIV piesza pielgrzymka do Świętego Wojciecha

» Niedziela Miłosierdzia Bożego 2013

» XXII Droga Krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej

» Msza św. dziękczynna za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI

» XXVI - lat w służbie Bogu i Kościołowi Gdańskiemu

» Droga krzyżowa BRZEGIEM MORZA 2013

» XVI Rekolekcje Wielkopostne w Straszynie

» Piąta rocznica śmierci Ks. Prałata Brunona Kędziorskiego

» Jesienna pielgrzymka 2012

» Obchody 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II na Wybrzeżu

» Wizytacja kanoniczna parafii Św. Brata Alberta

» Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha

» Niedziela Miłosierdzia Bożego 2012

» Wejherowo - XXI Droga Krzyżowa

» Pożegnanie ks. prałata Stanisława Dułaka

» Nabozeństwo Drogi Krzyzowej BRZEGIEM MORZA 2012

» XV Rekolekcje Wielkopostne KSM "Semper Fidelis"

» XXV LAT PAPIESKIEJ SŁUŻBY

» Sianowo 2011

» Straszyn 2011 - XIV Dzień Skupienia

» Piekary Śląskie 2010

» Straszyn 2010 - XIII Dzień Skupienia

Najnowsza Galeria

© 2012 Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”
Główna | Galerie | Wydarzenia
Strony parafialne ISP Platforma: ISP 2.0
by strony-parafialne.pl
Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies .| Zrozumiałem i akceptuję.