Menu Zamknij

Historia

Niezwykłym wydarzeniem w tysiącletniej historii Kościoła Gdańskiego była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na Wybrzeżu Gdańskim w 1987 roku. Dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wielotysięcznym rzeszom pielgrzymów podczas nabożeństw i spotkań z udziałem Ojca Świętego, Ordynariusz Gdański bp Tadeusz Gocłowski powołał w dniu 28 lutego 1987 roku Kościelną Służbę Porządkową „Semper Fidelis”. Do Służby tej zgłosiło się ponad 10 tysięcy mężczyzn. Kapelanem i organizatorem tej Służby został ks. kanonik Andrzej Rurarz.

Po wizycie Ojca Świętego wielu mężczyzn wyraziło chęć dalszego służenia Kościołowi Gdańskiemu. W tej sytuacji Biskup Gdański w styczniu 1988 roku ustanowił w Diecezji Gdańskiej stałe Duszpasterstwo Mężczyzn na szczeblu diecezjalnym i parafialnym po nazwą „Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis”. Diecezjalnym Duszpasterzem został ks. prałat Brunon Kędziorski. Już pod tą nazwą bracia w liczbie 5500 pełnili swoją służbę podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na hipodromie w Sopocie w 1999 roku.

Zawsze, gdy do Polski przybywał Ojciec Święty Jan Paweł II, a w 2005 roku Benedykt XVI, organizowane były pielgrzymki KSM „Semper Fidelis”przynajmniej do jednego z wizytowanych miast.

KSM „Semper Fidelis” jest darem pontyfikatu Jana Pawła II pielęgnowanym przez naszych Arcypasterzy, Duszpasterzy i Moderatorów na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Z kronikarskiego punktu widzenia należy odnotować ważne w historii KSM „Semper Fidelis” wydarzenia:

  • udzielenie Apostolskiego Błogosławieństwa przez Ojca Świętego Jana Pawła II Kościelnej Służbie Mężczyzn Archidiecezji Gdańskiej z okazji X- tej rocznicy jej powołania,
  • dokonanie Aktu Zawierzenia KSM naszej parafii Najświętszej Pannie Maryi na Jasnej Górze w dniu 17- tego września 2000 roku.

Obecnie w Archidiecezji Gdańskiej działają 54 wspólnoty parafialne KSM. Duszpasterstwem objętych jest około 800 mężczyzn.