Menu Zamknij

Moderatorzy

Archidiecezjalnym Duszpasterzem jest ks. Kanonik Zdzisław Róż proboszcz parafii pw. św. Krzysztofa w Gdańsku.

Skład Rady Archidiecezjalnej K.S.M. „Semper Fidelis”:

  • brat Eugeniusz Szulc – Przewodniczący (Archidiecezjalny Moderator)
  • brat Mirosław Kuptz – z-ca Przewodniczącego (z-ca Archidiecezjalnego Moderatora)
  • brat Jerzy Szparaga – Skarbnik
  • brat Henryk Niedek – Ceremoniarz
  • brat Hieronim Czapowiecki – z-ca Ceremoniarza
  • brat Joachim Kreft – członek
  • brat Bogdan Budrewicz – członek
  • brat Mirosław Wiewiórski – członek